ES projektai

UAB „Pramogų pilis“ diegia naują efektyvesnę paslaugų teikimo schemą

UAB „Pramogų pilis“, įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0426 „UAB „Pramogų pilis“ paslaugos dizaino ir rinkodaros inovacijų kūrimas ir diegimas“. Bendra projekto vertė – 76 715,00 Eur., iš kurių 57 536,25 Eur. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos. 

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

UAB “Pramogų pilis” – įmonė valdanti restoraną La Boheme. Tai XVIII a. jėzuitų vienuolyno skliautuose įsikūręs vyno restoranas, nuo 2008 mėgiamas vilniečių ir miesto svečių. Įmonė savo restorane siūlo ne tik vyną ir maistą, bet ir  organizuoja įvairias šventes, nuo knygų pristatymų, konferencijų iki krikštynų ar vestuvių.

Įmonė siekia teikti aukščiausios kokybės paslaugas, bei pasiūlyti sprendimus apimančius įvairaus dydžio projektus, įmonės plėtros tikslus ar esamų projektų korekcijas.

Įmonė nuolatos plečiasi dėl pastovaus klientų rato didėjimo. Vienos labiausiai besiplečiančių įmonės paslaugų – tai šventės organizavimo bei staliuko organizavimo paslaugos.

Kadangi didžiajai daliai šių paslaugų procesų, informaciją ar net pačius dokumentus turi pateikti klientas dažnai susiduriama su tuo, kad klientai per vėlai prisimena apie reikiamus terminus, nežino viso tikslaus dokumentų teikimo grafiko, daug paslaugos teikimo procesų yra atliekami telefoniniais pokalbiais, apklausomis ir elektroniniais laiškais pildomomis anketomis bei užklausomis.

Įmonė, siekdama efektyviau aptarnauti didėjantį klientų ratą, pateikti jiems paprastesnį būdą valdyti dokumentus ir informaciją bei dar labiau išplėsti pardavimus, nusprendė, remiantis klientų patirtimi ir poreikiu, sukurti ir įdiegti naują šventės organizavimo bei staliuko organizavimo paslaugų teikimo schemą, kuri padės klientams naudotis pilnomis paslaugomis, o pareiškėjui – paslaugas teikti efektyviau. 

Sukurtas ir įdiegtas naujas paslaugų dizainas bus reklamuojamas ir pristatomas klientams, kuriant ir diegiant rinkodaros inovacijas.

Šis projektas inovatyvus tuo, kad paslaugų teikimo schema bus kuriama panaudojant informacines technologijas, suteikiančias naujas galimybes, paslaugų teikimui.

Įgyvendintas projektas leis įmonei efektyviau ir našiau teikti paslaugas, užtikrins greitesnį ir kokybiškesnį klientų aptarnavimą, sutrumpėjęs paslaugų teikimo procesas leis aptarnauti daugiau klientų, o tai užtikrins įmonės pajamų augimą.

. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2021 m. sausio 06 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.